Banner Image

Kostenbesparend schoonmaakprogramma

Hoe goed de bouwkundige constructie , materiaalkeuze en preventieve maatregelen in datacenters,, alsook in MER en SER- ruimten ook zijn, als gevolg van menselijke activiteiten zal vervuiling dagelijks blijven optreden.

Om een optimaal schoonmaakresultaat te realiseren heeft RIFCO een twee-jaar cyclus datacenter hygi├źneplan ontwikkeld.

Hierbij wordt de interval tussen twee schoonmaak reinigingscycli verkort, zonder dat de kosten exponentieel stijgen. De kans op (fijn)stofvorming verminderd hierdoor, waardoor een belangrijke oorzaak van storingen wordt weggenomen. Door de optimale verdeling en opbouw van de werkzaamheden gedurende het jaar wordt zodoende een perfect schoonmaakresultaat bereikt.

Voor aanvang van de werkzaamheden voeren wij altijd een schouw / audit uit, waarvan de bevindingen en adviezen met de opdrachtgever gedeeld worden

Naast onze specifieke datacenter schoonmaakaanpak, voert RIFCO ook vaak eenmalige- / opstart werkzaamheden ( zogenaamde 0-beurten) uit na verbouwingen, bij nieuwbouwopleveringen of na incidenten.

Dat de specifieke kostenbesparende schoonmaak-aanpak van RIFCO werkt, vertaald zich in het feit dat RIFCO inmiddels vele duizenden vierkante meters. vloeroppervlak in datacenters, maar ook in kleinere computer- en serverruimten, periodiek reinigt.

test